Om

Roncus

Turistföreningen Kulturbygd i Samverkan

i

Skinnskattebergs kommun

Vad gör föreningen ?

I kommunen finns Hedströmmen med dess tillflöden som samlande livsnerv och med de fantastiska naturresurser och kulturliv som finns utefter den, finns hä en stor utvecklingskapacitet. Befintliga jordbruk och skogen tillsammans med det stora antalet fiskrika sjöar, utgör en resurs för turism och de boende.

 

1

Som viktiga områden för vårt arbete och bygdens utveckling ser vi att:.

 

• det behövs förbättrad lokal kunskap om vad olika lokala entreprenörer har att erbjuda

 

• samarbete mellan olika turistmål och näringsidkare bör utökas så att kommunen upplevs som en sammanhängande homogen enhet

 

2

Bygdens resurser

• Inom nära reseavstånd med bil eller buss finns järnvägsnätet. Inom en 45 – 60 minuters resa finns tillgång till flygplatser.

 

• Det finns vandrings- och kanotleder, unika industrimiljöer och kulturreservat, kulturella samlingspunkter av högsta internationella klass och ett öppet landskap.

 

• Det finns många ideellt arbetande i de olika föreningarna, intresserade och stolta över att visa gammal och ny kultur.

 

3

Vår stora satsning de senaste åren har varit:

 

- iordningställandet av KURJ banan mellan Uttersberg och Köpings kommun i söder till cykel och ridled

- renovering av tvättstugan vid f.d. Krampen stationen till KRAMPENMUSEET