KURJBANAN

 

 

 

Projekt cykel och rid-led på f.d. KURJ banan mellan Skinnskattebergs kommungräns i söder till Riddarhyttan

 

Anledningen till projektet är flera:

 

Cykelturism/turism 

Cykling ger goda förutsättningar när det gäller rekreation och turism. Längre leder som denna innebär också en ökad cykelturism av hög nationell och internationell nivå som bidrar till ökade intäkter för företagare och kommunen som helhet.

Anslutande cykelvägar finns från Riddarhyttan till Malingsbo, som öppnar för väg mot Dalarna och Värmland såväl som från Köping (Mälardalsleden runt Mälaren).

Nutek gör en bedömning att cykelturismen i Sverige på 20 års sikt har förutsättningar att generera stora intäkter för de kommuner som satsar på väl fungerande cykelleder.

Utefter sträckan Riddarhyttan – Köping finns flera möjligheter till uppehåll för bl.a. historiska sevärdheter, övernattning, fiske och badEn spinnoff effekt till en väl fungerande cykelväg ger dessutom tillfällen till ökat och utvecklat företagande (ex.vis; matställen -cykeluthyrare, fiskeguider, övernattning/boende ) i berörda kommuner.

Utefter den planerade cykelvägen finns flera av de historiska bruk som lade grunden till industrialismen i Sverige och därmed dess välfärd, här finns t.ex. möjlighet att besöka den enda fungerande smedjan i Europa; den i Karmansbo, här finns även ett internationellt galleri i Uttersberg förutom caféer, hotell och Bed & Breakfast. Utefter Hedströmmen planeras också kanotuthyrning på olika platser.

Den planerade cykelleden följer i vissa delar den pilgrimsväg /vandringsled, Romboleden, som en gång gick från Munktorp till Nidarosdomen i Trondheim.

Alla dessa möjligheter kommer att generera fler nationella och internationella turister till området.

 

Ridning 

Ridning parallellt med cykelleden utgör en bredare möjlighet för boende och turister att på ett naturnära sätt uppleva den vackra västmanländska naturen.

 

Säkerhet 

Utanför tätort tvingas cyklister att cykla på vägbanan mellan Kolsva och Riddarhyttan (mellan Köping och Kolsva finns idag en asfalterad cykelväg på f.d. banvallen). De löper en många gånger högre risk att råka ut för en trafikskada än bilister.

En klar förbättrad säkerhet för dem som cyklar är att iordningställa banvallen som cykelväg samtidigt som det kommer att attrahera fler cyklister. Separat cykelväg innebär också att motortrafiken får bättre säkerhet och standard.

 

Hälsa 

Cykling är en skonsam och billig form av motion som passar de flesta och regelbunden cykling är ett viktigt bidrag till förbättrad hälsa. Banan erbjuder även möjlighet till ridning, jogging, olika ungdoms/tävlings evenemang och vandringar med fina naturupplevelser.

 

Samarbetsformer 

Projektet involverar privat, officiell och ideell sektor och vänder sig till en målgrupp som omfattar barn, ungdomar, medelålders och äldre, kvinnor och män, d.v.s. representanter för Sveriges befolkning.

På nationell nivå planeras via kommunerna (VKL) att utveckla tydliga cykelstrategier.

En cykelväg främjar aven ett samarbete mellan ideella föreningar gällande såväl företag som kultur- och turistsektorn inom området såväl som mellan Köping och Skinnskattebergs kommuner. Samarbetet ger stora möjligheter att med ett gemensamt engagemang och ett gemensamt ansvar för underhåll och utvecklingsmöjligheter bidra till att fler besökare/ turister upptäcker Bergslagen.
 

Så har det äntligen hänt, ännu en del av den gamla KURJ-banvallen har fått en ny uppgift.

 

Inget i den gamla Hed-bygden har väl skapat så kraftiga reaktioner som då KURJ en gång såldes till staten 1952 för att nästan omgående läggas ned i stället för att byggas om till normalspår och sköta persontrafiken med rälsbussar.

1970 insåg Hedborna att barnen som gick i Heds skola måste få en trafiksäkrare väg att cykla till skolan. Föräldraföreningen ”Hem och Skola” samordnade arbetet. Genom tillstånd att ta bort och sälja räls och slipers, kunde man med dessa pengar och mycket ideellt arbeta skapa en cykelväg på den gamla banvallen mellan Karmansbo och Bernshammar.. När den delen var färdig beslutade Heds IF sig för att färdigställa banvallen från Bernshammar ned mot Nibbarsbo ett projekt på två år av tungt ideellt arbete.

1984 erbjöds Skinnskattebergs kommun att köpa banvallen för 70 000 kr av staten och kommunen såg då en möjlighet för en cykelväg ända upp till Riddarhyttan. 

År 2004 bildades föreningen ”Kulturbygd i Samverkan” för att söka bevara den södra kommundelens kulturarv och öka överlevnads-möjligheterna som landsbygd. Föreningen tog initiativ till att samordna de olika föreningarna i ett gemensamt projekt och fortsätta bygga cykelvägen på KURJs banvall.

Med EU-medel, kommunens insatser och en stor portion ideellt arbete är det idag den 15 september 2012 möjligt för ordföranden i föreningen Kulturbygd I Samverkan, Catharina Gyllenhammar hälsa det femtiotal närvarande välkomna och därefter be kommunalrådet Lars Andersson hålla invigningstal samt klippa bandet. De första cyklisterna startade snabbt en tur söderut för att njuta av solen och motionen samt svara på en del kluriga tipsrunda frågor, men några lät sig inte ens fångas på bild.

 

Catharina Gyllenhammar och Lars Andersson

Några eftersläntrare

Snart var alla iväg mot Oxbron som första stopp.

 

Vinnare i tipsrundan blev slutligen:

Lena Hansson, Nibbarsbo 1: pris , en vitlök i keramik sponsrad av Gisslarbo keramik

Britt Marie Andersson,Karmansbo  2:a pris, en ryggsäck donerad av Runes Sport i Skinnskatteberg

Karin Persson,Nibbarsbo 3:e pris , choklad donerad av KURJ föreningen

Berit Nygren,Karmansbo 4:e pris, choklad donerad av KURJ föreningen

 

 

STARTSIDAN